• Burs

  • Fedakarlık

  • İlim

  • Gelecek

  • Comertlik

  • Sedakat

  • Hoşgörü

  • Gelecek

Copyright 2022 - Custom text here

BURS-BAŞVURU-FORMU

MARVAK Bursları Hakkında
MARVAK, ana faaliyetlerinden biri olan eğitime destek amacıyla, ailesi Mardinli olup İzmir’daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi, başarılı Mardinli yükseköğrenim öğrencilerine, vakıf senedi ve vakıf burs yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, burs vermek suretiyle maddi destek sağlayarak, onların yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

MARVAK Genel Merkez Yürütme Kurulu, her öğretim yılı başında bursiyer sayısı, burs miktarı, yapılacak kitap-kırtasiye ve giyim yardım miktarlarını belirler.

 

2019-2020 eğitim yılı için yeni burs başvuruları, 2 - 30 Eylül tarihleri arasında MARVAK Genel Merkezin, Gaziler cad. No:218 Kat:7 izmir adresine bizzat veya istenen belgelerin posta/kargo ile gönderilmesiyle yapılacaktır.

Elektronik ortamda yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

Başvuru formu (Web sitemizden indirilerek eksiksiz doldurulmalı ve ıslak imza ile imza edilmelidir)
1 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdanının arkalı - önlü fotokopisi
Ara sınıf öğrencilerinden transkript veya başarılı olduğuna ilişkin belge istenir. Fakülte veya yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgesi istenir.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet kapısından alınabilir / kardeş bilgilerini içermesi gerektiğinden anne veya baba üzerinden temin edilmelidir)
Adli sicil kaydı (e-devlet kapısından alınabilir)
Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-devlet kapısından alınabilir)
Ekran görüntüsü alınarak yollanan ve Ağustos 2019 öncesi tarihli belgeler kabul edilmeyecektir.

Yapılan başvurular, burs komitesi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Burs komitesi gerek gördüğü takdirde başvuranı mülakata çağırabilir, başvuru evrakına ilave evrak talep edebilir.

Gerçek dışı beyanda bulunulması, maddi durumda burs verilmesine gerek bırakmayan bir iyileşme tespiti, başarısız olunması ve her ne sebeple olursa olsun, kesinleşen bir mahkumiyet nedeniyle okula devamına imkan kalmayan öğrenciler ile burs yönetmeliğinde belirtilen diğer nedenlerin gerçekleşmesi halinde verilen burs kesilir.

Anılan nedenler dışında verilen burs, yükseköğrenim tamamlanana kadar devam eder.

Burs başvuru formu için TIKLAYINIZ

f t g m